9 типів інтелекту або Як не розтринькати майбутнє своєї дитини

19 Вер 2016

Говард Гарднер – американський психолог, автор класичної теорії множинного інтелекту, відповідно до якої людина має не єдиний, так званий «загальний інтелект», а низку інтелектуальних здійбностей, які складають вербально-лінгвістичний, логіко-математичний, візуальний, кінестатичний, міжособистісний, внутрішньоособистісний, музичний, натуралістичний та екзистенціальний види інтелекту.

Сучасна педагогіка все більше говорить про особистісну орієнтацію освітнього процесу, його індивідуалізацію, особистісний зміст освіти. Але при цьому непорушним залишається один із головних китів, на якому базується школа, – принцип навчання всіх усьому.

Шкільна програма в основному наголошує на двох типах здібностей – вербально-лінгвістичному (переважно в письмовій формі) й логіко-математичному. Однак Говард Гарднер уважає, що існує безліч інших знань і талантів, здатних збагатити наше життя й допомогти нам ефективно взаємодіяти з навколишнім світом. Він стверджує, що кожна людина володіє принаймні дев’ятьма типами інтелекту, вираженими в різному ступені.

Вербально-лінгвістичний інтелект

Виявляється у здатності оперувати складними граматичними конструкціями, володінні великим словниковим запасом, хороших літературних здібностях, великій швидкості читання і письма, схильності до іноземних мов. Діти з таким типом інтелекту люблять читати, писати і розповідати історії. Вони мають гарну словесну пам’ять (запам’ятовують імена, місця, дати, назви і ін.) І багатий лексичний запас.

Важливо, щоб вони навчалися у формі розповіді, дискусії, спільного читання книг. У сучасній школі роблять головний акцент на розвиток саме цього типу інтелекту: діти в основному читають, слухають , переказують і говорять.

В якій професії дитина може реалізуватися: письменник, сценарист, драматург, журналіст, політик, коректор, перекладач.vign

Логіко-математичний

Ці діти відчувають пристрасть до чисел і цифр. Рано починають розуміти процедуру складання, множення, віднімання, ділення. У шкільному віці швидко вирішують будь-яку математичну задачу. Намагаються піддавати підрахунку все навкруги, починаючи від сходинок, і закінчуючи складними алгоритмами в школі. Аналітичні уміння і здатність до синтезу приходять самі собою, без особливих зусиль з боку батьків або учбового закладу. Дитині з таким типом розуму легко встановлювати причинно-наслідкові зв’язки і оперувати абстракціями.

В якій професії дитина може реалізуватися: математик, бухгалтер, програміст, аналітик, вчений, детектив, логіст, медик.23f3a235-c7d8-4295-8129-1fdf5fb30181

Візуально-просторовий

Інтелект, задіяний для розуміння картин та образів, передбачає здатність уявляти, такі діти часто мріють та обожнюють малювати. Мають здатність добре орієнтуватися в просторі, сприймати зорову інформацію, обробляти і відтворювати її. Сприйнятливі до кольору, форм, ліній, і відносин між об’єктами в просторі. Діти з таким типом інтелекту добре витягують інформацію з карт, схем, діаграм, люблять пазли і головоломки. Вони сильні в малюванні, кресленні, проектуванні, моделюванні.

В якій професії дитина може реалізуватися: всі типи дизайнерів, архітектор, художник, мультиплікатор, інженер, винахідник, скульптор.

Тілесно-кінестетичний

Здатність за допомогою рухів тілом вирішувати поставлені завдання, передавати емоції або створювати якийсь продукт. Включає в себе контроль над грубими і тонкими моторними рухами і здатність маніпулювати зовнішніми об’єктами. Діти з таким типом інтелекту володіють хорошою координацією рухів, дуже рухливі, мають розвинену жестикуляцію і тактильну пам’ять.Інстинктивно вони тяжіють до спорту, фізичних навантажень, вони здорові, сильні, добре їдять У них розвинена дрібна моторика, тому їм подобається майструвати і знаходити застосування рукам. Подобається виступати на сцені. Однією з головних фігур в оточенні такого підлітка стане тренер-наставник, який допомагатиме досягати успіхів. Здібності цих дітей розвиваються в суперництві і конкуренції, тому вони гостріше реагують на поразки і потребують похвали та підтримки.

В якій професії дитина може реалізуватися: актор, танцюрист, спортсмен, цирковий артист, хірург, механік, скульптор, ремісник.

Музичний

Такі дітки відчувають ритм, мають гарний слух, тягнуться до музичних інструментів. У підлітковому віці голосно слухають музику, цікавляться творчістю музикантів, із задоволенням ходять на хор або в музичну школу. Вони здатні оцінити музику, подібно музикальному критику, швидко запам’ятовують мелодії і відтворюють їх, співають вголос або про себе. Це автори і виконавці музики, виділяються на загальному фоні грою рук або головою, ногами, вони притупують, постукують, співають, відображаючи звуки і ритм.

В якій професії дитина може реалізуватися: музикант-виконавець, композитор, диригент, оперний співак, діджей, звукооператор, музичний критик, радіоведучий, музичний редактор.boy

Натуралістичний

Дитина, яка має натуралістичний тип інтелекту, краще почуває себе на природі, довго може спостерігати за деревами та птахами, за життям і поведінкою тварин. Зазвичай з радістю вирощує квіти, вивчає різних комашок і дуже любить домашніх тварин. Це їх стихія. В підлітковому віці мають хороші оцінки з біології, хімії. Подобається ходити в походи та брати участь в екологічних акціях.

В якій професії дитина може реалізуватися: еколог, ветеринар, геолог, дослідник морського дна, сейсмолог, археолог, генетик, лісник, фермер.

Екзистенційний

Такі діти з дитинства відрізняються високим ступенем усвідомленості, розуміють свої почуття і можуть керувати ними. Про таку дитину говорять, тямущий – він розуміє себе як ніхто інший. Має такі якості, як соромливість і стриманість, розсудливість, вона емоційно стійка, не піддається істерикам і крикам. Це діти – генератори ідей і теорій, гіпотез, швидше теоретики, ніж практики. Коли вони виростають, їх починають турбувати питання життя і смерті та інші екзистенційні речі. Вони здатні висувати нові теорії про походження світу і гіпотези про появу різних національностей. Цікавляться духовними навчаннями і працями філософів.

В якій професії дитина може реалізуватися: психолог, психіатр, викладач філософії, агітатор, священик, політик.

Міжособистісний

Це діти-комунікатори, вони швидко встановлюють контакт з оточуючими, знають, як сподобатися, вміло використовують свій вплив. Добре почувають людей, їх настрої і стан, вміють швидко переналаштуватися. Вже з дитинства об’єднують навколо себе людей, стають душею компанії та лідерами, у них багато друзів, тому що вони розумні, товариські, мають почуття гумору і харизму. Для досягнення своєї мети використовують вербальний і невербальний арсенал: слова, жести, тіло, малюнки. За рахунок уміння відчувати інших людей можуть надати їм допомогу та підтримку.

В якій професії дитина може реалізуватися: політик, педагог, оратор, парламентер, дипломат, менеджер, директор, бізнес-тренер.

Внутрішньообистісний інтелект

Представлений здатністю чітко сприймати себе (бачити власні переваги та недоліки), свідомо помічати внутрішній настрій, наміри, мотивації, темперамент і бажання. У дітей з цим типом інтелекту загострене почуття власної гідності, вони впевнені в собі і люблять працювати на самоті. Потреба в самоаналізі робить даний тип інтелекту найбільш особистим. За словами Гарднера, «внутрішньоособистісний інтелект означає здатність відрізняти почуття задоволення від почуття болю і, ґрунтуючись на цьому розходженні, або далі захоплюватися ситуацією, або виходити з неї».244

Ознайомившись з усіма дев’ятьма видами інтелекту й визначивши, які з них стосуються вашої дитини, не поспішайте помилково створювати для неї ярлик з якою-небудь однією яскраво вираженою здібністю. Пам’ятайте, що кожна дитина володіє всіма дев’ятьма здібностями, характеризується унікальним поєднанням більш і менш розвинених, чим і пояснюються індивідуальні відмінності.

У зв’язку з цим важливо не тільки знати і зміцнювати свої сильні сторони, але і підтягувати, тримати в тонусі менш розвинені види інтелекту.

 

 

Залишити відповідь